Liverpool chống lại Tottenham _zBxmABPA

Ngày 2022-11-23 06:45     HITS: 177

Liverpool chống lại Tottenham _zBxmABPA

Liverpool chống lại Tottenham _zBxmABPA

Liverpool chống lại Tottenham Trong giai đoạn nhóm, Tottenham chào đón Manchester City tại nhà.

Đối thủ đầu tiên của Cu